home VMBO-scholen MBO-scholen Leerlingen contact
Een dagje MBO menu
# #
Met een dagje MBO maken leerlingen gemakkelijk een keuze voor een opleiding.

Informatie voor mbo-scholen

Een vmbo-leerling laten meelopen op het mbo is gunstig voor het mbo. De vmbo-leerling krijgt een beter begrip van het te kiezen beroep (en dus opleiding), hierdoor krijgt het mbo beter voorbereide leerlingen. Switchen van opleiding of vroegtijdig schoolverlaten wordt daarmee teruggedrongen. Een dagje MBO maakt het meelopen en de bijkomende administratie eenvoudig.

Wat moet het mbo weten?

Het mbo bepaalt met welke opleiding(en) een vmbo-leerling kan komen meelopen. De opleidingen en meeloopdatums worden door het mbo zelf in het systeem aangemaakt. Elke opleiding heeft een eigen contactpersoon, die een e-mail ontvangt van elke aanmelding. Hiermee is de opleiding voorbereid op de komst van de vmbo-leerling. Nadat de inschrijving van een meeloopmoment van een opleiding is gesloten kan het mbo een overzicht (presentielijst) van alle aanmeldingen uit het systeem halen. Het mbo zorgt er vervolgens voor dat de vmbo-leerling een les kan volgen, of een opdracht kan maken, die representatief is voor de gekozen opleiding. Na afloop vult het mbo de presentielijst in en voert alles in het systeem in. De vmbo-leerling vult tenslotte een digitale enquête in zodat het mbo terugkoppeling over het meelopen krijgt.

Meedoen met Een dagje MBO

Het is eenvoudig om mee te doen met eendagjemo. Mbo scholen met een abonnement op Een dagje MBO, dat per schooljaar afgesloten wordt, hebben toegang tot het systeem en kunnen onbeperkt opleidingen en meeloop-momenten aanmaken.

Neem voor meer informatie, een demonstratie of het afsluiten van een abonnement contact op via info@eendagjembo.nl.
meelopen-logo disclaimer  contact  © EENDAGJEMBO 2016
contactformulier Een dagje MBO close
Gebruik dit formulier om een vraag te stellen of om meer informatie op te vragen.

Uw naam:


Uw e-mailadres:


Uw vraag:


Anti-spam vraag:
hoeveel letters heeft het woord eendagjembo?